Montaż łożysk

Montaż łożysk       

  1. Przechowywanie łożysk tocznych.

Łożyska powinny być składowane w miejscu do tego przeznaczonym (magazynie) w swoich oryginalnych opakowaniach. Zaleca się by zostały odpakowane dopiero na stanowisku pracy tuż przed zabudowaniem. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia zwiększa ryzyko zabrudzenia i skorodowania łożysk.

Łożyska należy przechowywać w pozycji poziomej (leżącej), dotyczy to zwłaszcza dużych łożysk, których pierścienie mają stosunkowo małą grubość. Podparte z każdej strony tak by łożysko nie uległo deformacji. Łożysk nie należy kłaść na półkach ze świeżego drewna, w pobliżu zimnych ścian czy na kamiennych podłogach. Powinno się również unikać umieszczania łożysk w pobliżu rurociągów.

Łożyska zazwyczaj zanurzane są w oleju chroniącym je przed korozją, oleje stosowane przez producentów zazwyczaj są obojętne do wszystkich występujących na rynku smarów łożyskowych.

Oryginalne opakowanie chroni łożyska przez szkodliwymi czynnikami z zewnątrz.

Pomieszczenia, w których przechowywany jest towar powinny być suche i wolne od czynników powodujących korozję. W pomieszczeniach takich nie mogą mieć miejsca agresywnie działające czynniki jak mgła, gaz, kwasy, amoniak, wapno chlorowane, ługi, sole itp.  Pomieszczenia te powinne również być wolne od wstrząsów.

Należy również w pomieszczeniach unikać światła słonecznego, nadmiar tego światła może doprowadzić do zbyt dużych wahań temperatury w opakowaniach.

Dopuszczalne temperatury w pomieszczeniu to +6 do + 25 stopni Celsjusza, krótkotrwale do 30 stopni Celsjusza. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 65 %.

Okres przechowywania łożysk przy normalnej konserwacji i przy spełnieniu powyższych warunków wynosi do 5 lat. Po tym okresie zaleca się sprawdzenie stanu łożyska i ewentualnie przeprowadzenie konserwacji. Łożyska w wykonaniu z uszczelnieniem blaszkowym lub gumowym nie powinny być składowane aż do granicy normalnego okresu przechowywania, z uwagi na obniżające się własności chemiczno-fizyczne smaru.

 

Przechowywanie smarów.

Smary powinny być przechowywane w pomieszczeniach utrzymujących temperaturę pokojową, ewentualnie od +6 do + 40 stopni Celsjusza.

Pojemniki ze smarami powinny być całkowicie wypełnione i zamknięte.

Dopuszczalne okresy przechowywania wynoszą:

– 2 lata dla smarów o klasie konsystencji większej od 2

– 1 rok dla smarów o klasie konsystencji mniejszej od 2.

Oczywiście większość smarów może być stosowane nawet po 5 latach o ile są przechowywane w odpowiednich warunkach, w takim smarze mogą zajść jedynie niewielkie zmiany własności.

Należy unikać wysokich temperatur oraz dużej pustej przestrzeni w pojemniku, gdyż może to sprzyjać wydzielaniu się oleju ze smaru.

Napoczęty smar w każdym wypadku wygładza się w pojemniku i hermetycznie zamyka. Taki pojemnik składuje się w ten sposób, że pusta przestrzeń znajduje się na górze.

Każde pomieszczenie dla przechowywania powyższych towarów powinne być wyposażone w termometr oraz higrometr.