Oznaczenia FŁT

OZNACZENIA ŁOŻYSK MARKI FŁT

SYMBOLE ZNACZENIE
KLASY DOKŁADNOŚCI
P0  (nie oznacza się) Normalna
P6 Klasa 6
P5 Klasa 5
P4 Klasa 4
P2 Klasa 2
 LUZ PROMIENIOWY LUB OSIOWY
C1 Luz mniejszy niż C2
C2 Luz mniejszy niż normalny
CN Luz normalny
C3 Luz większy niż normalny
C4 Luz większy niż C3
C5 Luz większy niż C4
Dopuszcza się łączenie symbolu klasy dokładności i symbolu luzu, np.; P4 + C1 + = P41
POZIOM DRGAŃ
nie oznaczony normalny
C6 obniżony poziom drgań
C66 szczególnie niski poziom drgań
Poziom drgań oznaczony symbolem C66 odpowiada wymaganiom wykonania E1 (wg oznaczenia FŁT-1)
         Dopuszcza się łączenie symbolu klasy dokładności i symbolu luzu z symbolem poziomu drgań, np.; P6+C3+C6 = P636
OBRÓBKA CIEPLNA
S0 do 150 °C
S1 do 200 °C
S2 do 250 °C
S3 do 300 °C
S4 do 350 °C

 

SYMBOLE ZNACZENIE
POZOSTAŁE
A w łożyskach stożkowych łożysko o podwyższonej nośności
A, B Zmiana konstrukcji wewnętrznej
A, B prowadzenie koszyka w łoż. kulk. skośnych: A – na pierś. zewn, B – na pierś. wewn., brak – na el. tocznych (np. B 7020 CRTA)
A, O, L, M, S, cyfra w łożyskach kulkowych skośnych wielkość luzu lub zacisku wstępnego: A – niewielki luz osiowy, O – bez luzu osiowego, L – zacisk wstępny lekki, M – zacisk wstępny średni, S – zacisk wstępny duży, cyfra-zacisk wstępny niestandardowy, cyfra-cyfra – luz osiowy niestandardowy np. B 7006 CRTAP4UL…(jeśli występują po L cyfry jest to określenie szerokości pierścienia dystansowego)
C, A, B (po nr łożyska np. B 7010 C) kąt pracy w łożyskach kulkowych skośnych: C – 15°, A – 25°, B – 40°
D Rolki toczne z dzielonym pierścieniem wewnętrznym
FB Masywny koszyk stalowy prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
K (przed numerem łożyska) pierścień zewnętrzny o kształcie sferycznym
K (za numerem łożyska) Łożysko poprzeczne z otworem stożkowym (1:12)
LB Koszyk z materiałów lekkich prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
M Masywny koszyk mosiężny prowadzony na elementach tocznych
MA Masywny koszyk mosiężny prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
MB Masywny koszyk mosiężny prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
N Łożysko z kanałkiem na pierścieniu zewnętrznym pod pierścień osadczy
NR Łożysko z kanałkiem na pierścieniu zewnętrznym i pierścieniem osadczym
NA Luz promieniowy łożysk walcowych z pierścieniami niewymiennymi
P Podcięcie montażowe na pierścieniu zewnętrznym
2RSR łożysko z dwoma uszczelkami jednowargowymi (po jednej na stronę) osadzonymi na pierścieniu zewnętrznym
2RS łożysko z dwoma uszczelkami jednowargowymi (po jednej na stronę) osadzonymi na pierścieniu zewnętrznym
BRS łożysko z jedną uszczelką jednowargową osadzoną na pierścieniu wewnętrznym
RS łożysko z jedną uszczelką jednowargową osadzoną na pierścieniu zewnętrznym
R kołnierz na pierścieniu zewnętrznym
Z łożysko z jedną blaszka ochronną
2Z łożysko z dwoma blaszkami ochronnymi
Z1 zmieniony kształt blaszki
TA Koszyk tekstolitowy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
TN Łożysko z koszykiem masywnym poliamidowym prowadzonym na elementach tocznych
TNG Łożysko z koszykiem masywnym poliamidowym wzmocnionym włóknem szklanym prowadzonym na elementach tocznych
U Łożysko z kulistym czołem i podkładką kulistą
V Łożysko bez koszyka (z pełną ilością elementów tocznych)
O, T, X, U Układy parowania: O – rozbieżny, T – szeregowy, X – zbieżny, U – uniwersalny np. B 7006 CRTAP4U
X Główne wymiary zmienione na wymiary zgodne z normami międzynarodowymi
X1 Główne wymiary odbiegają od podanych w normach międzynarodowych
W20 Otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W33 łożysko z kanałkiem i trzema otworami smarowymi na pierścieniu zewnętrznym

WYKONANIE USZCZELEK

RS, RSR (2RS, 2RSR) uszczelka z gumy na bazie kauczuku nitrylowego (NBR) w kolorze czarnym

RS2, RSR2 (2RS2, 2RSR2) uszczelka z gumy na bazie kauczuku nitrylowego (NBR), modyfikowanego, w kolorze czarnym, odpornej na działanie smaru syntetycznego

RS3, RSR3 (2RS3, 2RSR3) uszczelka z gumy na bazie kauczuku akrylowego (ACM) w kolorze czarnym

RS4, RSR4 (2RS4, 2RSR4) uszczelka z gumy na bazie kauczuku fluorowego (FKM) w kolorze czarnym

RS5, RSR5 (2RS5, 2RSR5) uszczelka z gumy na bazie kauczuku akrylowego (ACM) w kolorze zielonym

RS6, RSR6 (2RS6, 2RSR6) uszczelka z gumy na bazie kauczuku nitrylowego (NBR) w kolorze czerwonym

RS7, RSR7 (2RS7, 2RSR7) uszczelka z gumy na bazie kauczuku nitrylowego (NBR) modyfikowanego, w kolorze czerwonym, odpornej nadziałanie smaru syntetycznego

RS8, RSR8 (2RS8, 2RSR8) uszczelka z gumy na bazie kauczuku akrylowego (ACM), w kolorze czerwonym

RS9, RSR9 (2RS9, 2RSR9)  uszczelka z gumy na bazie kauczuku fluorowego (FKM),w kolorze zielonym