Oznaczenia Rollway

OZNACZENIA ŁOŻYSK MARKI ROLLWAY

PRZEDROSTKI

E – Bieżnia wewnętrzna dwukierunkowa
L – Bieżnia wewnętrzna jednokierunkowa
LP – Dwuczęściowa bieżnia wewnętrzna, jedna część jest jednokierunkowa, druga to pierścień oporowy
U – Pierścień wewnętrzny z dwoma kołnierzami, nierozłączny
UM – Pierścień wewnętrzny z dwoma kołnierzami, nierozłączny, z pełną liczbą wałeczków
ML – Zespół rolek tocznych umieszczonych na pierścieniu wewnętrznym, pierścień zewnętrzny jednokierunkowy
MCS – Zespół rolek tocznych umieszczonych na pierścieniu wewnętrznym, pierścień zewnętrzny dwukierunkowy
MN – Zespół rolek tocznych umieszczonych na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściowa bieżnia zewnętrzna: jedna część jednokierunkowa, druga to pierścień oporowy
MS – Zespół rolek tocznych umieszczonych na pierścieniu wewnętrznym, bieżnia zewnętrzna z dwoma pierścieniami zatrzaskowymi zachowującymi pełną liczbę rolek, nierozłączne
M – Zespół rolek tocznych umieszczonych na pierścieniu wewnętrznym, bieżnia zewnętrzna z dwoma pierścieniami zatrzaskowymi zachowującymi pełną liczbę rolek, nierozłączne,  z pełną liczbą wałeczków
MUC – Bieżnia wewnętrzna dwukierunkowa, rolki prowadzone po pierścieniu zewnętrznym
MUL – Bieżnia wewnętrzna jednokierunkowa, rolki prowadzone po pierścieniu zewnętrznym
MU – Łożysko z dwuczęściową bieżnią wewnętrzną, jedna część jest jednokierunkowa, druga część to pierścień oporowy, rolki toczne prowadzone po pierścieniu zewnętrznym
MR – Łożysko z dwuczęściową bieżnią wewnętrzną, jedna część jest jednokierunkowa, druga część to pierścień typu HJ, rolki toczne prowadzone po pierścieniu zewnętrznym
NU – Bieżnia wewnętrzna dwukierunkowa, rolki prowadzone po pierścieniu zewnętrznym
NUP – Łożysko z dwuczęściową bieżnią wewnętrzną, jedna część jest rozłączna druga część to pierścień. Rolki prowadzone po pierścieniu zewnętrznym.
NJ – Pierścień wewnętrzny zdejmowany w jednym kierunku, rolki toczne prowadzone po pierścieniu zewnętrznym
N – Rolki toczne prowadzone po pierścieniu wewnętrznym, pierścień zewnętrzny zdejmowany w obydwu kierunkach
T – Łożysko jednostronne wzdłużne
AT – Łożysko jednostronne wzdłużne, dopuszczające przesunięcie statyczne o 3 °
DT – Łożysko dwustronne wzdłużne
DAT – Łożysko dwustronne wzdłużne, dopuszczające przesunięcie statyczne o 3 °
SDT – Łożysko dwustronne wzdłużne o uproszczonej konstrukcji
CT – Łożysko jednostronne wzdłużne o konstrukcji specjalnej
WCT – Łożysko jednostronne wzdłużne o konstrukcji specjalnej, ze smarowaniem

PRZYROSTKI

E (EMR)     Pierścień zewnętrzny rozłączny, dwukierunkowy
L (LMR)     Pierścień zewnętrzny rozłączny, jednokierunkowy
LP (LPMR)     Dwuczęściowa bieżnia zewnętrzna, jedna część jest jednokierunkowa, druga to pierścień oporowy
U (UMR)     Pierścień zewnętrzny z dwoma kołnierzami, nierozłączny
B     Bieżnia zewnętrzna z dwoma pierścieniami zatrzaskowymi zachowującymi pełną liczbę rolek, nierozłączne
J     Bieżnia zewnętrzna z jednym pierścieniem zatrzaskowym i jednym kołnierzem zachowującymi pełną liczbę rolek, nierozłączne

STANDARDOWE ODCHYLENIA KONSTRUKCYJNE

od 001 do 099

od 130 do 199

numery oznaczające standardowe zmiany konstrukcji, najbardziej popularne poniżej:

003 luz wewnętrzny klasy 3

005 luz wewnętrzny klasy 5

007 luz wewnętrzny klasy 7

027 Pierścień zewnętrzny z otworem lub rowkiem na bieżni zewnętrznej

059 koszyk mosiężny, obecnie kod niestosowany

191 pierścień ustalający

210 elementy toczne wyposażone w pierścień zewnętrzny wykonany ze stali hartowanej

216 standardowe łożysko dostarczane bez górnego pierścienia (shaft plate)

221 Standardowe łożysko, z mosiężnym pierścieniem, główne zastosowanie przy poziomych aplikacjach

226 Standardowe łożysko dostarczane z dwoma górnymi pierścieniami (shaft plates)

A Zmieniona konstrukcja – szczegóły u producenta

E wzmocnienie konstrukcyjne

F pełna liczba wałeczków

M koszyk mosiężny

C2 luz wewnętrzny, typu 2

C3 luz wewnętrzny, typu 3

C4 luz wewnętrzny, typu 4

S1 łożysko stabilizowane termicznie do pracy w temperaturze 200 °C

V elementy toczne wykonane Z VIMWAR lub stali CEVM

 

SPECJALNE ODCHYLENIA KONSTRUKCYJNE

od 101 do 129     kody specjalnych zmian konstrukcyjnych, aby poznać szczegóły zmian należy zwrócić się do producenta
VAA     kody specjalnych zmian konstrukcyjnych, aby poznać szczegóły zmian należy zwrócić się do producenta