Oznaczenia SKF

OZNACZENIA ŁOŻYSK MARKI SKF

SYMBOLE ZNACZENIE
PRZEDROSTKI
GS Łożysko walcowe wzdłużne ze swobodnym pierścieniem zewnętrznym
K Złożenie walcowe wzdłużne
K- Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego albo podzespół wewnętrzny tj. pierścień wewnętrzny z koszykiem oraz wałeczkami
L Łożysko rozłączne ze swobodnym pierścieniem wewnętrznym lub zewnętrznym
R Łożysko rozłączne z koszykiem i wałeczkami oraz pierścieniem wewnętrznym lub zewnętrznym
W Łożysko kulkowe zwykłe nierdzewne
WS Łożysko walcowe wzdłużne ze swobodnym pierścieniem wewnętrznym
ZE Łożysko z czujnikiem naprężenia
PRZYROSTKI
A Zmiany konstrukcji wewnętrznej przy zachowaniu wymiarów głównych. Znaczenie litery zależy od rodzaju/serii łożyska. Dla przykładu: 4208 A – łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe bez kanałka do wkładania kulek, 3218 A – łożysko kulkowe skośne dwurzędowe o kącie działania 30 º
AC Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 25 º
ADA Pierścień zewnętrzny ze zmodyfikowanymi rowkami na pierścienie osadcze; pierścień wewnętrzny złożony z dwóch części utrzymywany przez pierścień ustalający
B Zmiany konstrukcji wewnętrznej przy zachowaniu wymiarów głównych. Znaczenie litery zależy od serii/rodzaju łożyska, dla przykładu: 7220 B – łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40 º,32208 B – łożysko stożkowe o zwiększonym kącie działania
Bxx(x) Odmiana wykonania standardowego, którego nie da się określić powszechnie stosowanymi przyrostkami np. B20 to jest zawężona tolerancja szerokości,
B20 W łożyskach kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych oznacza zawężoną tolerancję wymiarową szerokości łożyska
C Zmiany konstrukcji wewnętrznej przy zachowaniu wymiarów głównych. Dokładne znaczenie litery w oznaczeniu zależy od serii łożyska, dla przykładu łożysko 21306 C – łożysko baryłkowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży, wałeczkami symetrycznymi, swobodnym pierścieniem prowadzącym i stalowym klatkowym koszykiem,
CA Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do parowania uniwersalnego.  Dwa łożyska w układzie X lub O mają przed zabudową luz osiowy mniejszy niż normalny CB.

Łożysko baryłkowe z koszykiem masywnym i pierścieniem wewnętrznym z obrzeżami. Koszyk jednoczęściowy podwójny grzebieniowy mosiężny.

CAC Łożysko baryłkowe z koszykiem masywnym i pierścieniem wewnętrznym z obrzeżami, z ulepszonym prowadzeniem baryłek
CAF Łożysko z jednoczęściowym, podwójnym, grzebieniowym koszykiem stalowym. Obrzeża zabezpieczające na pierścieniu wewnętrznym.
CAFA W łożyskach baryłkowych, jednoczęściowy, masywny, podwójny, grzebieniowy koszyk stalowy, środkowany na pierścieniu wewnętrznym, z obrzeżami na pierścieniu wewnętrznym
CAMA W łożyskach baryłkowych, jednoczęściowy, masywny, podwójny, grzebieniowy koszyk mosiężny, środkowany na pierścieniu wewnętrznym, z obrzeżami na pierścieniu wewnętrznym
CB Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe z kontrolowanym luzem osiowym.

Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnego parowania. Dwa łożyska w układzie X lub O mają normalny luz osiowy przed zabudową

CC Łożysko baryłkowe z koszykiem masywnym i pierścieniem wewnętrznym z obrzeżami, z ulepszonym prowadzeniem baryłek

Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnego parowania. Dwa łożyska w układzie X lub O mają przed zabudową luz osiowy większy niż normalny (CB)

CLN Łożysko stożkowe z tolerancjami zgodnymi z klasą dokładności 6X wg ISO
CL0 Łożysko stożkowe calowe z tolerancjami zgodnymi z klasą dokładności 0 wg normy ANSI/ABMA 19.2:1994
CL00 Łożysko stożkowe calowe z tolerancjami zgodnymi z klasą dokładności 00 wg normy ANSI/ABMA 19.2:1994
CL3 Łożysko stożkowe calowe z tolerancjami zgodnymi z klasą dokładności 3 wg normy ANSI/ABMA 19.2:1994
CL7A Łożysko stożkowe o podwyższonych parametrach do łożyskowań zębników (obecnie CL7C)
CL7C Łożysko stożkowe o specjalnych właściwościach ze względu na podwyższoną dokładność obrotu oraz tarcie
CN Luz wewnętrzny normalny. Oznaczenie zwykle stosowane z dodatkowymi literami, np.:

CNH – luz w górnej połowie zakresu luzu normalnego,

CNL – luz w dolnej połowie zakresu luzu normalnego,

CNM – luz w zakresie dwóch środkowych ćwiartek luzu normalnego

CNP – luz w górnej połowie luzu normalnego i dolnej połowie luzu C3

CV Łożysko walcowe ze zmodyfikowaną konstrukcją wewnętrzną i pełną liczbą elementów tocznych
CS Jednostronne uszczelnienie z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), dodatkowo wzmocnione blaszką stalową
2CS Dwustronne uszczelnienie z kauczuku NBR, wzmocnione blaszkami stalowymi. W łożyskach baryłkowych ponadto pokrycie polimerową opaską otworów smarowych i rowka smarowego. Łożysko baryłkowe wypełnione smarem odpornym na duże naciski.
CS2 Jednostronne uszczelnienie z kauczuku fluorowego, dodatkowo wzmocnione blaszką stalową
2CS2 Dwustronne uszczelnienie z kauczuku fluorowego, wzmocnione blaszkami stalowymi. W łożyskach baryłkowych ponadto pokrycie polimerową opaską otworów smarowych i rowka smarowego. Łożysko baryłkowe wypełnione smarem odpornym na wysokie temperatury
CS5 Jednostronne uszczelnienie z uwodornionego kauczuku butadienowo akrylonitrylowego, wzmocnione blaszką stalową
2CS5 Dwustronne uszczelnienie z uwodornionego kauczuku butadienowo akrylonitrylowego, wzmocnione blaszką stalową. W łożyskach baryłkowych ponadto pokrycie polimerową opaską otworów smarowych i rowka smarowego. Łożysko baryłkowe wypełnione smarem odpornym na wysokie temperatury
C1 Luz wewnętrzny łożyska mniejszy niż C2
C2 Luz wewnętrzny łożyska mniejszy niż normalny (CN)
C2H Luz wewnętrzny łożyska mieszczący się w górnej połowie zakresu luzu C2
C2L Luz wewnętrzny łożyska mieszczący się w dolnym zakresie luzu C2
C3 Luz wewnętrzny łożyska większy niż normalny (CN)
C4 Luz wewnętrzny łożyska większy niż C3
C5 Luz wewnętrzny łożyska większy niż C4
C02 Zawężona tolerancja dokładności obrotu pierścienia wewnętrznego łożyska
C04 Zawężona tolerancja dokładności obrotu pierścienia zewnętrznego łożyska
C08 Zawężona tolerancja dokładności obrotu pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska, w łożyskach baryłkowych podwyższona dokładność obrotu
C083 Zawężona tolerancja dokładności obrotu pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska, przy czym luz wewnętrzny łożyska jest większy niż normalny
C084 Zawężona tolerancja dokładności obrotu pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska, przy czym luz wewnętrzny łożyska jest większy niż luz C3
C10 Zawężona tolerancja średnicy otworu i średnicy zewnętrznej łożyska
D Zmiany lub odchylenia konstrukcji wewnętrznej łożyska z jednoczesnym zachowaniem wymiarów. Znaczenie litery zależy od serii łożyska, dla przykładu: 3312 D – łożysko kulkowe skośne dwurzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym
DA Dzielony pierścień wewnętrzny utrzymywany przez pierścień ustalający, zmodyfikowane rowki na pierścienie osadcze w pierścieniu zewnętrznym
DB Dwa łożyska kulkowe zwykłe, łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub też łożyska stożkowe jednorzędowe dopasowane do montażu w zespole w układzie O. Litery następujące po DB określają wielkość luzu wewnętrznego lub napięcia wstępnego.

A – lekkie napięcie wstępne

B – średnie napięcie wstępne

C – duże napięcie wstępne

CA – luz osiowy mniejszy niż normalny

CB – luz osiowy normalny

CC – luz osiowy większy niż normalny

C – specjalny luz osiowy

GA – lekkie napięcie wstępne

GB – średnie napięcie wstępne

G – specjalne napięcie wstępne

DF Dwa łożyska kulkowe zwykłe, łożyska kulkowe skośne jednorzędowe albo łożyska stożkowe jednorzędowe dobrane do montażu w zespole w układzie X.

Litery następujące po DF określają wielkość luzu wewnętrznego lub napięcia wstępnego.

A – lekkie napięcie wstępne

B – średnie napięcie wstępne

C – duże napięcie wstępne

CA – luz osiowy mniejszy niż normalny

CB – luz osiowy normalny

CC – luz osiowy większy niż normalny

C – specjalny luz osiowy

GA – lekkie napięcie wstępne

GB – średnie napięcie wstępne

G – specjalne napięcie wstępne

DT Dwa łożyska kulkowe zwykłe, łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łożyska stożkowe jednorzędowe tak dopasowane aby w montażu pracowały w układzie tandem; w przypadku parowanych łożysk stożkowych, konstrukcja i układ pierścieni pośrednich, wstawianych między pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne łożysk są określane liczbą dwucyfrową umieszczaną po oznaczeniu DT
E Zmiany konstrukcji wewnętrznej przy zachowaniu wymiarów podstawowych. Znaczenie litery zależy od serii łożyska. Zwykle oznacza wzmocnione elementy toczne. Np. 7210 BE – jest to łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40 º i zoptymalizowanej konstrukcji wewnętrznej. W łożyskach kulkowych zwykłych jednorzędowych E oznacza, że występuje wzmocniony zespół kulek. W łożyskach baryłkowych do średnicy otworu 65 mm oznacza – klatkowy podwójny koszyk stalowy, pierścień prowadzący środkowany na pierścieniu wewnętrznym, który występuje bez obrzeży, dla średnicy otworu powyżej 65 mm oznacza podwójny koszyk stalowy, środkowany na koszykach, z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży
EC Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna i zmodyfikowany styk końca wałeczka z obrzeżem w łożysku walcowym jednorzędowym
EC(J), ECC (J) W łożyskach baryłkowych dwa klatkowe stalowe koszyki z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży, wzmocniony zestaw wałeczków. Pierścień prowadzący środkowany na pierścieniu wewnętrznym
ECA Łożysko baryłkowe z koszykiem masywnym mosiężnym i pierścieniem wewnętrznym z obrzeżami, ze wzmocnionym zespołem elementów tocznych
ECAC Łożysko baryłkowe z koszykiem masywnym mosiężnym i pierścieniem wewnętrznym z obrzeżami, z ulepszonym prowadzeniem baryłek, ze wzmocnionym zespołem elementów tocznych
ECAF łożysko baryłkowe z koszykiem stalowym i pierścieniem wewnętrznym z obrzeżami, ze wzmocnionym zespołem elementów tocznych
EF W łożyskach baryłkowych wzdłużnych oznacza masywny koszyk stalowy oraz zoptymalizowaną konstrukcję wewnętrzną
EM W łożyskach baryłkowych wzdłużnych oznacza masywny koszyk mosiężny oraz zoptymalizowaną konstrukcję wewnętrzną
F Środkowany na elementach tocznych koszyk masywny ze stali lub specjalnego żeliwa
FA Środkowany na pierścieniu zewnętrznym koszyk masywny ze stali lub specjalnego żeliwa
FB Środkowany na pierścieniu wewnętrznym koszyk masywny ze stali lub specjalnego żeliwa
G Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. W układzie O lub X, w stanie niezabudowanym mają określony luz osiowy
G.. Wypełnienie smarem. Druga litera określa zakres temperatury roboczej smaru, a trzecia oznacza konkretny smar. Drugie litery znaczą następująco:

E – smar typu EP (duże naciski)

F – smar dla przemysłu spożywczego

H,J – smar do wysokich temperatur pracy

L – smar do niskich temperatur pracy

M – smar do średnich temperatur pracy

W,X – smar do niskich i wysokich temperatur pracy.

Cyfry, które występują po trzyliterowym kodzie smaru oznaczają stopień wypełnienia smarem tj. od 1 do 3 – mniejsza niż normalna ilość smaru, 4-9 większa niż normalna ilość smaru.

GA Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. W stanie nie zabudowanym w układzie X lub O mają lekkie napięcie wstępne
GB Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. W stanie nie zabudowanym w układzie X lub O mają średnie napięcie wstępne
GC Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. W stanie nie zabudowanym w układzie X lub o mają duże napięcie wstępne
GJN Smar z zagęszczeniem polimocznikowym, o konsystencji 2 wg NLGI, do pracy w temperaturze od -30 do +150 ºC (normalny stopień wypełnienia)
GXN Smar z zagęszczeniem polimocznikowym o konsystencji 2 wg NLGI, do pracy w temperaturze od -40 do + 150 ºC (normalny stopień wypełnienia)
H Koszyk stalowy wytłaczany typu zatrzaskowego, dodatkowo hartowany
HA Łożysko lub jego elementy utwardzane powierzchniowo, utwardzenie identyfikuje się cyfrowo (cyfra wyst. po HA):

0 – całe łozysko

1 – pierścień zewnętrzny i wewnętrzny

2 – pierścień zewnętrzny

3 – pierścień wewnętrzny

4 – pierścień zewnętrzny, pierścień wewnętrzny i elementy toczne

5 – elementy toczne

6 – pierścień zewnętrzny i elementy toczne

7 – pierścień wewnętrzny i elementy toczne

HB Łożysko lub jego elementy wykonane ze stali utwardzanej bainitycznie. Oznaczenie cyfry występującej po HB analogicznie jak przy HA
HC Łożysko lub jego elementy wykonane z materiału ceramicznego. Znaczenie cyfry występującej po HC analogicznie jak przy HA
HC5 Elementy toczne łożyska wykonane z azotku krzemu
HE Łożysko lub jego elementy wykonane ze stali przetapianej w procesie próżniowym. Znaczenie cyfry występującej po oznaczeniu HE analogicznie jak dla HA
HM Łożysko lub jego elementy wykonane ze stali utwardzanej marenzytycznie. Oznaczenie cyfry występującej po HM analogicznie jak przy HA
HN Łożysko lub jego elementy poddawane specjalnej powierzchniowej obróbce cieplnej. Oznaczenie  cyfry występującej po HN analogicznie jak dla HA
HT Wypełnienie smarem do pracy w wysokiej temperaturze (-20 do +130 °C). Stopień wypełnienia inny niż normalny określa się literą lub kombinacją liter występujących po oznaczeniu HT:

A – ilość smaru mniejsza od normalnej

B – ilość smaru większa od normalnej

C – ilość smaru większa niż 70%

F1 – ilość smaru mniejsza od normalnej

F7 – ilość smaru większa od normalnej

F9 – stopień wypełnienia smarem większy niż 70%

Smary różniące się od maru standardowo stosowanego do zakresu temperatur HT określa się dwoma cyframi występującymi po oznaczeniu HT

HV Łożysko lub elementy łożyska wykonane są z utwardzonej stali nierdzewnej.
J Łożysko z nieutwardzonym tłoczonym koszykiem stalowym, środkowanym na elementach tocznych
J1 Prowadzony na kulkach w łożysku kulkowym skośnym dwurzędowym koszyk stalowy, tłoczony, typu zatrzaskowego
JR Łożysko z koszykiem złożonym z dwóch płaskich podkładek ze stali nieutwardzonej, połączonej nitami.
K Otwór stożkowy, zbieżność 1:12
K30 Otwór stożkowy, zbieżność 1:30
K7 W oprawach – średnica gniazda wykonana w tolerancji K7
LHT Łożysko wypełnione smarem do pracy w niskiej i wysokiej temperaturze. Cyfry występujące po tym oznaczeniu określają jaki smar został zastosowany
LHT23 Łożysko wypełnione smarem w normalnym stopniu wypełnienia, smarem z zagęszczaczem litowy, o klasie konsystencji 2 wg NLGI, do zakresu temperatur od -50 do + 140 °C
LS Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) lub poliuretanu (AU), z jednej strony łożyska, wzmocnione blaszką stalową lub bez wzmocnienia
2LS Uszczelnienie stykowe, z obu stron łożyska, ze wzmocnieniem stalowym lub bez tego wzmocnienia
LT Wypełnienie smarem do niskich temperatur tj. od – 50 do + 80 °C
LT10 Normalny stopień wypełnienia smarem, smar z zagęszczaczem litowym o klasie konsystencji 2 wg NLGI, do zakresu temperatur od -50 do +90 °C
L4B Elementy toczne oraz pierścienie łożyska pokryte specjalną powłoką
L5B Elementy toczne łożyska pokryte są specjalną powłoką
L5DA Łożysko typu NoWear, w którym elementy toczne są powlekane
L7DA Łożysko typu NoWear, w którym elementy toczne oraz bieżnie pierścienia wewnętrznego są powlekane
M Środkowany na elementach tocznych masywny mosiężny koszyk, cyfry bądź litery występujące po oznaczeniu określają odmianę materiałową lub inne warianty wykonania
MA Środkowany na pierścieniu zewnętrznym masywny mosiężny koszyk
MB Środkowany na pierścieniu wewnętrznym masywny mosiężny koszyk
ML Środkowany na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym jednoczęściowy masywny koszyk mosiężny
MP Środkowany na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym, jednoczęściowy koszyk typu klatkowego, z dodatkowymi rozwiercanymi bądź tłoczonymi kieszeniami na elementy toczne
MR Środkowany na elementach tocznych jednoczęściowy masywny mosiężny koszyk typu klatkowego
MT Wypełnienie smarem do średnich temperatur tj. od -30 do +110 °C
MT33 Łożysko wypełnione smarem w normalnym stopniu, smar z zagęszczaczem litowym o klasie konsystencji 3 wg NLGI do temperatur od -30 do +120 °C
MT47 Łożysko wypełnione smarem w normalnym stopniu, smar z zagęszczaczem litowym o klasie konsystencji 2 wg NLGI do temperatur od -30 do +110 °C
N Rowek na pierścień osadczy na pierścieniu zewnętrznym (po jego zewnętrznej stronie)
NR Rowek na pierścień osadczy na pierścieniu zewnętrznym ale dodatkowo w komplecie odpowiedni pierścień sprężynujący
N1 Rowek ustalający na pierścieniu zewnętrznym na jego powierzchni czołowej
N2 Dwa rowki ustalające (co 180 °C)  na pierścieniu zewnętrznym na jego powierzchni czołowej
P Środkowany na elementach tocznych formowany wtryskowo koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
PH Środkowany na elementach tocznych formowany wtryskowo koszyk z eteroketonu polieterowego
PHA Środkowany na pierścieniu zewnętrznym formowany wtryskowo koszyk z eteroketonu polieterowego
PHAS Środkowany na pierścieniu zewnętrznym, z rowkami smarowymi na powierzchniach prowadzących formowany wtryskowo koszyk z eteroketonu polieterowego
P4 Dokładność wykonania (obrotu i wymiary) zgodna z klasą tolerancji 4 wg ISO
P5 Dokładność wykonania (obrotu i wymiary) zgodna z klasą tolerancji 5 wg ISO
P6 Dokładność wykonania (obrotu i wymiary) zgodna z klasą tolerancji 6 wg ISO
P62 P6 + C2
P63 P6 + C3
Q W łożyskach stożkowych zoptymalizowane wykończenie powierzchni oraz geometria styku
R Kulista powierzchnia w rolkach bieżnych bądź zintegrowany kołnierz na pierścieniu zewnętrznym
RS Uszczelnienie z jednej strony łożyska, z kauczuku (NBR) dodatkowo ze wzmocnieniem stalowym lub bez
2RS Uszczelnienie z dwóch stron łożyska, z kauczuku (NBR), dodatkowo ze wzmocnieniem stalowym lub bez
RS1 Jednostronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku (NBR), dodatkowo wzmocnione blaszką stalową
2RS1 Dwustronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku (NBR), dodatkowo wzmocnione blaszką stalową
RS1Z Dwustronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku (NBR), dodatkowo z jednej strony wzmocnienie blaszką stalową, a z drugiej blaszka ochronna
RS2 Jednostronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku fluorowego, dodatkowo wzmocnione blaszką stalową
2RS2 Dwustronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku fluorowego, dodatkowo wzmocnione blaszkami stalowymi
RSH Jednostronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku NBR, dodatkowo wzmocnione blaszką stalową
2RSH Dwustronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku NBR, dodatkowo wzmocnione blaszkami stalowymi
RSL Jednostronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku NBR, dodatkowo wzmocnione blaszką stalową, charakteryzujące się zmniejszonym tarciem
2RSL Dwustronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku NBR, dodatkowo wzmocnione blaszkami stalowymi, charakteryzujące się zmniejszonym tarciem
RZ Jednostronne uszczelnienie łożyska, z kauczuku NBR, dodatkowo wzmocnione blaszką stalową, charakteryzujące się zmniejszonym tarciem
2RZ Dwustronne uszczelnienie łożyska. z kauczuku NBR, dodatkowo wzmocnione blaszkami stalowymi, charakteryzujące się zmniejszonym tarciem
S0 Stabilizacja wymiarowa pierścieni lub podkładek łożyska dla temperatury pracy do + 150 °C
S1 Stabilizacja wymiarowa pierścieni lub podkładek łożyska dla temperatury pracy do + 200 °C
S2 Stabilizacja wymiarowa pierścieni lub podkładek łożyska dla temperatury pracy do + 250 °C
S3 Stabilizacja wymiarowa pierścieni lub podkładek łożyska dla temperatury pracy do + 300 °C
S4 Stabilizacja wymiarowa pierścieni lub podkładek łożyska dla temperatury pracy do + 350 °C
SN Oprawa ze specjalnie wywierconym i nagwintowanym otworem służącym do zamocowania czujnika
T Środkowany na elementach tocznych koszyk masywny z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, typu klatkowego

W oprawach oznacza występowanie nagwintowanego otworu 1/4-28 UNF z jednej strony pokrywy oprawy + smarowniczka AH 1/4-28 SAE-LT

TB Środkowany na pierścieniu wewnętrznym koszyk z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, typu klatkowego
TD W oprawach oznacza występowanie nagwintowanego otworu 1/4-28 UNF z obu strony pokrywy oprawy + smarowniczka AH 1/4-28 SAE-LT
TH Środkowany na elementach tocznych koszyk z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, typu zatrzaskowego
TNH Prowadzony na elementach tocznych koszty formowany wtryskowo, wykonany z eteroketonu polieterowego wzmocnionego włóknem szklanym
TNHA Koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym, formowany wtryskowo, wykonany z eteroketonu polieterowego wzmocnionego włóknem szklanym
TN9 Koszyk środkowany na elementach tocznych, formowany wtryskowo, wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
U oznacza łożysko stożkowe, lub pierścienie tego łożyska o zawężonej tolerancji szerokości. Występuje w połączeniu z cyfrą np. U2 oznacza tolerancję szerokości +0,05/0 mm natomiast U4 oznacza tolerancję szerokości +0,10/0 mm
V Łożysko bez koszyka z pełną liczbą elementów tocznych

W oprawach oznacza występowanie otworu w podstawie, służącego do odprowadzania nadmiaru smaru

V… w połączeniu z kolejną literą określa wariant wykonania, następnie występują cyfry, które oznaczają że wykonanie jest inne niż standardowe np. VA (konkretne zastosowania), VB (odchylenia wymiarowe), VE (różnice wewnętrzne albo zewnętrzne), VL (zastosowano specjalne powłoki), VQ (niestandardowe jakości i tolerancje), VS (wstępny luz i napięcie), VT (smarowanie), VU (inne zastosowania)
VA201 Łożysko mające zastosowanie przy występowaniu wysokich temperatur
VA208 Łożysko mające zastosowanie przy występowaniu wysokich temperatur
VA228 Łożysko mające zastosowanie przy występowaniu wysokich temperatur
VA301 Łożysko mające zastosowanie w silnikach trakcyjnych
VA305 Łożysko mające zastosowanie w silnikach trakcyjnych
VA3091 Łożysko mające zastosowanie w silnikach trakcyjnych, dodatkowo powierzchnia zewnętrzna pierścienia zewnętrznego została pokryta tlenkiem glinu o izolacyjności elektryczne do 1000 V DC
VA321 Łożysko o zoptymalizowanej konstrukcji wewnętrznej
VA350 Łożysko mające zastosowanie w maźnicach kolejowych
VA380 Łożysko mające zastosowanie w maźnicach kolejowych
VA405 Łożysko mające zastosowanie w maszynach wibracyjnych
VA406 Łożysko mające zastosowanie w maszynach wibracyjnych, z otworem pokrytym powłoką teflonową
VA606 Łożysko z wypukłymi bieżniami na pierścieniach, poddane specjalnej obróbce cieplnej
VA607 Łożysko z wypukłymi bieżniami na pierścieniach, poddane specjalnej obróbce cieplnej
VB022 Równy 0,3 mm wymiar ścięcia montażowego pierścienia zewnętrznego od strony większej powierzchni czołowej
VB026 Równy 0,3 mm wymiar ścięcia montażowego pierścienia wewnętrznego od strony większej powierzchni czołowej
VB061 Równy 8 mm wymiar ścięcia montażowego pierścienia wewnętrznego od strony większej powierzchni czołowej
VB134 Równy 1 mm wymiar ścięcia montażowego pierścienia wewnętrznego od strony większej powierzchni czołowej
VB406 Równy 3 mm wymiar ścięcia montażowego pierścienia wewnętrznego od strony większej powierzchni czołowej, natomiast dla pierścienia zewnętrznego ścięcie montażowe od jego większej powierzchni czołowej wynosi 2 mm
VB481 Równy 8,5 mm wymiar ścięcia montażowego pierścienia wewnętrznego od jego większej powierzchni czołowej
VC025 Łożysko przeznaczone do pracy w bardzo zanieczyszczonym środowisku
VC027 Odpowiednio zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna celem zwiększenia niewspółosiowości
VC068 Łożysko ze specjalną obróbką cieplną a ponadto o zwiększonej dokładności obrotu
VE174 Łożysko o zwiększonej dokładności obrotu a ponadto mające wycięcie na pierścieniu zewnętrznym od jego większej powierzchni czołowej
VE240 Łożysko z możliwością większego przemieszczenia osiowego, typu CARB
VE447 Pierścień wewnętrzny łożyska wzdłużnego z trzema specjalnymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami, otwory gwintowane
VE447E Pierścień wewnętrzny łożyska wzdłużnego z trzema specjalnymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami, otwory gwintowane, w zestawie śruby oczkowe
VE552 Pierścień zewnętrzny łożyska z trzema specjalnymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami na jednej powierzchni czołowej, otwory gwintowane
VE553 Pierścień zewnętrzny łożyska z trzema specjalnymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami na obydwu powierzchniach czołowych, otwory gwintowane
VE632 Pierścień zewnętrzny łożyska wzdłużnego z trzema specjalnymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami, otwory gwintowane
VG114 Utwardzany powierzchniowo koszyk stalowy, hartowany
VH Łożysko walcowe z pełną liczbą wałeczków, wałeczki zabezpieczone przed wypadaniem
VL0241 Powierzchnia zewnętrzna pierścienia zewnętrznego pokryta powłoką z tlenku glinu o izolacyjności elektrycznej 1000 V DC
VL2071 Powierzchnia zewnętrzna pierścienia wewnętrznego pokryta powłoką z tlenku glinu o izolacyjności elektrycznej 1000 V DC
VQ015 Zaokrąglona bieżnia pierścienia wewnętrznego
VQ051 Modyfikacja konstrukcji wewnętrznej łożyska celem zwiększenia jego niewspółosiowości
VQ267 Łożysko o zmniejszonej tolerancji szerokości pierścienia wewnętrznego o około 0,025 mm (plus/minus)
VQ424 Dokładność obrotu lepsza od C08 czyli zawężonej tolerancji dokładności obrotu pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego kompletnego łożyska
VQ495 Łożysko  o specjalnych właściwościach ze względu na podwyższoną dokładność obrotu oraz tarcie, a jednocześnie z zawężonym lub przesuniętym polem tolerancji średnicy zewnętrznej
VQ523 Łożysko  o specjalnych właściwościach ze względu na podwyższoną dokładność obrotu oraz tarcie, a jednocześnie ze zmniejszoną tolerancją pierścienia wewnętrznego a także przesuniętą bądź zawężoną tolerancją średnicy zewnętrznej
VQ601 Określenie dokładności wykonania łożysk calowych
VT143 Smar do bardzo dużych obciążeń, z zagęszczaczem litowym, o konsystencji 2 wg NLGI, do pracy w temperaturze od -20 do +110 °C
VT378 Smar spożywczy z zagęszczaczem aluminiowym, o konsystencji 2 wg NLGI, do pracy w temperaturze od – 25 do + 120 °C
W Pierścień zewnętrzyn bez rowka smarowego i otworów smarowych, w łożyskach stożkowych zmodyfikowanie szerokości pierścienia o 0,05 mm
WT Wypełnienie smarem o szerokim zakresie temperatur
W20 Pierścień zewnętrzny z trzema otworami smarowymi
W26 Pierścień wewnętrzny z sześcioma otworami smarowymi
W33 Pierścień zewnętrzny z trzema otworami smarowymi i rowkiem smarowym
W33X Pierścień zewnętrzny z sześcioma otworami smarowymi i rowkiem smarowym
W513 Pierścień wewnętrzny z sześcioma otworami smarowymi oraz pierścień zewnętrzny z trzema otworami smarowymi i rowkiem smarowym
W64 Łożysko wypełnione tworzywem Solid Oil (dla trudnych warunków smarowych)
W77 Zaślepione trzy otwory smarowe
X Łożysko ze zmienionymi wymiarami granicznymi lub walcowa powierzchnia bieżnia w rolkach
Y Środkowany na elementach tocznych tłoczony koszyk mosiężny
Z Jednostronne uszczelnienie stalową blaszką
2Z Dwustronne uszczelnienie łożyska stalową blaszką
ZNR W łożysku występuje rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym (pierścień w komplecie) oraz blaszka ochronna po przeciwnej stronie do rowka.
2ZNR W łożysku występuje rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym (pierścień w komplecie) oraz blaszki ochronny z obu stron łożyska
235220 Rowek śrubowy na powierzchni pierścienia wewnętrznego, pierścień ten wykonany ze stali hartowanej
344524 Luz osiowy łożyska mieszczący się w górnej połowie zakresu luzu C2 ale mieszczący się również w dolnej połowie zakresu luzu normalnego

* więcej informacji można znaleźć na www.skf.com