Oznaczenia ZVL

OZNACZENIA ŁOŻYSK MARKI ZVL

 

PRZYROSTKI

AA – Kąt działania α = 26°, koszyk blaszany

B – Kąt działania α = 40°, koszyk blaszany

BETNG – Kąt działania α = 40°, podwyższona obciążalność, koszyk masywny poliamidowy środkowany na elementach tocznych

C2 – Luz promieniowy mniejszy od normalnego (normalny luz promieniowy nie jest uwidaczniany)

C3 – Luz promieniowy większy od normalnego

C4 – Luz promieniowy większy niż C3

C5 – Luz promieniowy większy niż C4

C6 – Obniżony poziom drgań

E – Łożyska o zwiększonej obciążalności z symetrycznymi wałeczkami, z ruchomym

kołnierzem centrującym i dwuczęściowym koszykiem tłoczonym

E – w łożyskach przegubowych, łożyska z powierzchnią fosforanowaną

EM – koszyk podobny do typu M ale o mocniejszej konstrukcji

EMD – kosz mosiężny masywny nitowany składający się z 2 części (nit własny)

J – Wykonanie standardowe z dwuczęściowym koszykiem stalowym

blaszanym środkowanym na pierścieniu wewnętrznym

K – Otwór stożkowy o zbieżności 1:12

M – Łożysko z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu wewnętrznym

N – Rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym

NR – Rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym i założony pierścień osadczy

P4 – Klasa dokładności wyższa niż P5

P5 – Klasa dokładności wyższa niż P6

P6 – Wyższa klasa dokładności

P6E – Wyższa klasa dokładności dla elektrycznych maszyn wirujących

R… Luz promieniowy poza zakresem znormalizowanym

RS – Uszczelka z jednej strony

RSR – Uszczelka z jednej strony przylegająca do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego

2RSR – Uszczelki z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego

S0 – Stabilizacja do pracy w temperaturze do 150°C

S1 – Stabilizacja do pracy w temperaturze do 200°C

S2 – Stabilizacja obu pierścieni do pracy w temperaturze do 250°C

S3 – Stabilizacja do pracy w temperaturze do 300°C

S4 – Stabilizacja do pracy w temperaturze do 350°C

S5 – Stabilizacja do pracy w temperaturze do 400°C

TL – smar do niskich temperatur pracy (od -60°C do 100°C)

TM – smar do średnich temperatur pracy (od -35°C do 140°C) nie oznacza się na łożysku

TH – smar do wysokich temperatur pracy (od -30°C do 200°C)

TW – smar do niskich i wysokich temperatur pracy (od -40°C do 150°C)

TB – koszyk masywny z tekstolitu, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym

TNH – koszyk masywny z poliamidu, prowadzony na kulkach

TNGH – koszyk masywny z poliamidu

TP – Łożyska produkowane według specjalnych warunków technicznych uzgodnionych z odbiorcą

W33 – Rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym

Z – Blaszka ochronna z jednej strony

ZN – Blaszka ochronna z jednej strony i rowek na pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym z przeciwległej strony

2Z – Blaszki ochronne z obu stron

2ZR – Blaszki ochronne z obu stron przylegające do płaskiej powierzchni pierścienia wewnętrznego