Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

właścicielem sklepu internetowego jest firma

DLG INDUSTRIES

Stefana Batorego 62 A, 44-273 Rybnik

NIP: 642-286-25-43, Regon: 243650221

tel: 570220496, email: biuro@dlgindustries.pl, handlowy@dlgindustries.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dlgindustries.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Z regulaminem należy się zapoznać i zaakceptować jego zasady w trakcie rejestracji do sklepu internetowego a także należy każdorazowo akceptować przy składaniu zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 5.    a) zasady rejestracji oraz korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
 6.    b) warunki i zasady składania zamówień droga elektroniczna
 7.    c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług w ramach sklepu internetowego.
 8. DLG Industries gwarantuje poprawne działanie sklepu internetowego pod warunkiem posiadania przez Klienta sprzętu spełniajacego minimalne wymagania techniczne tj.
 9.    a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub
 10.    b) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, lub
 11.    c) Google Chrome w wersji 25 lub nowszej
 12.    d) pozostałe dostępne na rynku przegladarki w najnowszych zaktualizowanych wersjach
 13.    e) najlepsza jakość i funkcjonalność sklepu internetowego uzyskuje się w rozdzielczości 1440×900, jednakże sklep jest również w pełni funkcjonalny przy mniejszych i większych rozdzielczościach
 14. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient we własnym zakresie uzyskuje dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urzadzenia z dostępem do internetu.
 15. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego w stopce strony lub może  go pobrać z linku umieszczonego na końcu Regulaminu.
 16. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe  oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 17. Definicje zgód rejestracyjnych, zamówieniowych:
 18.   a) Wyrażenie zgody na proces fakturowania – wyrażenie zgody w celu realizacji ewentualnego zamówienia, a mianowicie wystawienia faktury, wysyłki towaru, a także ewentualnego procesu reklamacyjnego. Wyrażanie zgody wymagane do rozpoczęcia procesu realizacji.
 19.   b) Zgody marketingowe – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym informacji o bieżących ofertach, promocjach oraz nowościach. Dane marketingowe nie są przekazywane osobom trzecim. Wyrażenie zgody całkowicie fakultatywne, nie wpływa na proces realizacji zamówień czy reklamacji. Ze zgody można w każdej chwili zrezygnować informując administratora telefonicznie, mailowo lub listownie.
 20. Newsletter – użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera. Zapis taki jest automatycznym wyrażeniem zgody marketingowej, bez konieczności rejestracji użytkownika. Po zapisaniu się do newslettera użytkownik w danych odcinkach czasu otrzymuje informacje handlowe, oferty, promocje, informacje o nowościach.
 • 2. Zasady działania i korzystania ze sklepu internetowego
 1. Warunkiem koniecznym skorzystania z możliwości i cen ze sklepu internetowego jest rejestracja. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Rejestrując się w sklepie klient podaje dane osobowe i  akceptuje regulamin.
 2. Administratorzy sklepu mogą pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu, gdy podał przy rejestracji dane nieprawdziwe, nie dokładne lub naruszające prawa osób trzecich, a także gdy naruszył przepisy prawa, czy też ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
 3. Sklep internetowy DLG Industries prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej.
 4. Sklep internetowy DLG Industries oferuje m.in. łożyska i akcesoria zwiazane z łożyskami takie jak: nakrętki, podkładki, tuleje, pierścienie, igiełki, kulki a ponadto smary, kleje i inne wymienione w sklepie artykuły chemiczne. Rodzaj i zakres sprzedawanych towarów szczegółowo określony jest w samym sklepie w poszczególnych kategoriach.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych nie będziemy mogli potwierdzić zamówienia, zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji. O braku możliwości realizacji zamówienia wg terminów powyższych informujemy do 24h od otrzymania zamówienia.
 7. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 8. Ceny towarów w sklepie podane są w walucie polskiej.
 9. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto, ponadto w trakcie zakupu jest możliwość podejrzenia ceny netto i wartości podatku VAT, do ceny towaru doliczone będa koszty transportu czy ubezpieczenia, jeżeli takie będą miały miejsce.
 10. Ceny wiążące są dla obydwu stron, jednakże firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (np. przeceny, promocje). Zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych przez Klientów i przyjętych do realizacji.
 11. Podane ceny obowiazuja tylko w sklepie internetowym.
 12. W celu zawarcia umowy kupna za pośrednictwem sklepu internetowego, należy wejść na stronę www.dlgindustries.pl, dokonać wyboru towaru poprzez dodanie go do koszyka, a także podejmując kolejne kroki zgodne z wyświetlanymi komunikatami.
 13. Klient ma możliwość dokonywać modyfikacji przy składaniu zamówienia, do momentu aż wybierze „potwierdzam zamówienie”.
 14. W trakcie realizacji procesu zamawiania towaru Klient musi zaakceptować regulamin sklepu (każdorazowo).
 15. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na podany adres email potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
 16. Klient ma możliwość wyboru opcji dostawy towaru.  Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Klient ma również możliwość odbioru osobistego towaru po uprzednim wybraniu takiej opcji w sklepie internetowym.
 17. Na żądanie klienta przesyłka może zostać ubezpieczona, za dodatkową opłatą.
 18. Zapłata za zamówiony towar może nastapić:
 19.    a) gotówka – w przypadku odbioru własnego
 20.    b) za pobraniem – w przypadku wysyłki towaru za pobraniem kurierskim, zapłata przy odbiorze przesyłki
 21.    c) przedpłata – przelew na konto sprzedawcy po złożeniu zamówienia, a przed wysyłka towaru.
 • 3. Odstapienie od umowy.
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres dostawcy. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient otrzymał towar. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać odpowiednio zapakowany i odesłany na koszt klienta. Wzór oświadczenia dostępny na końcu regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiazek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstapieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta powinien nastapić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który jednak nie może wiazac się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastapi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiazuja, jeżeli sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Niezwrócenie pieniędzy przez sprzedawcę w powyższych terminach umożliwa Klientowi naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 3. W przypadku odstapienia od umowy Sprzedawca zwraca koszt dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do klienta). W takim przypadku zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie.
 4. Klient pokrywa koszt transportu zwiazane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstapieniu od umowy. Klient jest zwolniony z poniesienia tych kosztów jedynie w sytuacji gdy Sprzedajacy zgodzi się je ponieść.
 5. Prosimy o sprawdzanie przy odbiorze przesyłki czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku wątpliwości prosimy o nie przyjmowanie przesyłki lub otworzenie jej w obecności kuriera, oraz spisania odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z uszkodzeniem przesyłki.
 6. Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów. Mając jednak na względzie fakt, że żywotność łożysk zależy od wielu czynników w tym m.in. montażu, środowiska pracy – nie możemy udzielić gwarancji na produkty w odniesieniu do czasu pracy.
 • 4. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na końcu Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 3.    a) dane Kupujacego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu
 4.    b) datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji
 5.    c) opis przedmiotu reklamacji
 6. Reklamacje zostana rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 7. Zgłoszenia można dokonać za pomoca poczty elektronicznej lub listownie.
 8. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupujacemu na adres podany w formularzu reklamacyjnym.
 • 5. Dane osobowe

Dane osobowe gromadzone są przez firmę DLG Industries z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08. 2002 r.  Zarejestrowanie oraz zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z realizacją zamówienia (fakturowanie, wysyłka kurierska) oraz celów marketingowych. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia poprzez wysłanie wiadomości email lub telefonicznie.

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Korzystanie ze strony internetowej www.dlgindustries.pl a także z formularza kontaktowego, rejestracja w sklepie internetowym sa całkowicie bezpłatne.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. O planowanej zmianie Sprzedawca poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie www.dlgindustries.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DLG Industries.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Do pobrania:

Regulamin sklepu internetowego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Reklamacja towarów